31 sierpnia 2020 r. w rejestrze REGON w województwie kujawsko-pomorskim zarejestrowanych było 207,9 tys. podmiotów gospodarki narodowej (bez osób fizycznych prowadzących wyłącznie indywidualne gospodarstwa rolne). Było to o 0,4% podmiotów więcej niż w końcu lipca 2020 r. i o 2,4% więcej niż 31 sierpnia 2019 r.