Według stanu na koniec października 2021 r. w rejestrze REGON w województwie kujawsko-pomorskim zarejestrowanych było 215,1 tys. podmiotów gospodarki narodowej (bez osób fizycznych prowadzących wyłącznie indywidualne
gospodarstwa rolne). Było to o 0,3% więcej niż w końcu września 2021 r. i o 2,7% więcej niż 31 października 2020 r.