31 października 2020 r. w rejestrze REGON w województwie kujawsko-pomorskim zarejestrowanych było 209,4 tys. podmiotów gospodarki narodowej (bez osób fizycznych prowadzących wyłącznie indywidualne gospodarstwa rolne). Było to o 0,4% podmiotów więcej niż w końcu września 2020 r. i o 2,5% więcej niż 31 października 2019 r.