Według stanu na koniec marca 2023 r. w rejestrze REGON w województwie kujawsko-pomorskim zarejestrowanych było 220,2 tys. podmiotów gospodarki narodowej (bez osób fizycznych prowadzących wyłącznie indywidualne gospodarstwa rolne). Było to o 2,2% więcej niż w końcu marca 2022 r.