Według stanu na koniec marca 2022 r. w rejestrze REGON w województwie kujawsko-pomorskim zarejestrowanych było 215,5 tys. podmiotów gospodarki narodowej (bez osób fizycznych prowadzących wyłącznie indywidualne gospodarstwa rolne). Było to o 2,3% więcej niż w końcu marca 2021 r.