Według stanu na koniec lutego 2021 r. w rejestrze REGON w województwie kujawsko-pomorskim zarejestrowanych było 210,2 tys. podmiotów gospodarki narodowej (bez osób fizycznych prowadzących wyłacznie indywidualne gospodarstwa rolne). Było to o 0,2% więcej niż w końcu stycznia 2021 r. i o 3,0% więcej niż 29 lutego 2020 r.