Według stanu na koniec listopada 2023 r. w rejestrze REGON w województwie kujawsko-pomorskim zarejestrowanych było 224,4 tys. podmiotów gospodarki narodowej (bez osób fizycznych prowadzących wyłącznie indywidualne gospodarstwa rolne). Było to o 2,3% więcej niż w końcu listopada 2022 r.