Według stanu na koniec listopada 2022 r. w rejestrze REGON w województwie kujawsko-pomorskim zarejestrowanych było 219,4 tys. podmiotów gospodarki narodowej (bez osób fizycznych prowadzących wyłącznie indywidualne gospodarstwa rolne). Było to o1,8% więcej niż w końcu listopada 2021 r.