Według stanu na koniec listopada 2021 r. w rejestrze REGON w województwie kujawsko-pomorskim zarejestrowanych było 215,5 tys. podmiotów gospodarki narodowej (bez osób fizycznych prowadzących wyłącznie indywidualne gospodarstwa rolne). Było to o 0,2% więcej niż w końcu października 2021 r. i o 2,8% więcej niż 30 listopada 2020 r.