Według stanu na koniec lipca 2023 r. w rejestrze REGON w województwie kujawsko-pomorskim zarejestrowanych było 222,4 tys. podmiotów gospodarki narodowej (bez osób fizycznych prowadzących wyłącznie indywidualne gospodarstwa rolne). Było to o 2,4% więcej niż w końcu lipca 2022 r.