31 lipca 2020 r. w rejestrze REGON w województwie kujawsko-pomorskim zarejestrowanych było 207,1 tys. podmiotów gospodarki narodowej (bez osób fizycznych prowadzących wyłacznie indywidualne gospodarstwa rolne). Było to o 0,4% podmiotów więcej niż w końcu czerwca 2020 r. i o 2,3% więcej niż 31 lipca 2019 r.