Według stanu na koniec kwietnia 2022 r. w rejestrze REGON w województwie kujawsko-pomorskim zarejestrowanych było 215,7 tys. podmiotów gospodarki narodowej (bez osób fizycznych prowadzących wyłącznie indywidualne gospodarstwa rolne). Było to o 2,0% więcej niż w końcu kwietnia 2021 r.