Według stanu na koniec kwietnia 2021 r. w rejestrze REGON w województwie kujawsko-pomorskim zarejestrowanych było 211,4 tys. podmiotów gospodarki narodowej (bez osób fizycznych prowadzących wyłącznie indywidualne gospodarstwa rolne). Było to o 0,3% więcej niż w końcu marca 2021 r. i o 3,2% więcej niż 30 kwietnia 2020 r.