Informacja o podmiotach gospodarki narodowej wpisanych do rejestru REGON w województwie kujawsko-pomorskim – kwiecień 2020 r.