Według stanu na koniec grudnia 2022 r. w rejestrze REGON w województwie kujawsko-pomorskim zarejestrowanych było 219,6 tys. podmiotów gospodarki narodowej (bez osób fizycznych prowadzących wyłącznie indywidualne gospodarstwa rolne). Było to o 1,8% więcej niż w końcu grudnia 2021 r.