Według stanu na koniec grudnia 2021 r. w rejestrze REGON w województwie kujawsko-pomorskim zarejestrowanych było 215,7 tys. podmiotów gospodarki narodowej (bez osób fizycznych prowadzących wyłącznie indywidualne gospodarstwa rolne). Było to o 0,1% więcej niż w końcu listopada 2021 r. i o 2,8% więcej niż 31 grudnia 2021 r.