31 grudnia 2020 r. w rejestrze REGON w województwie kujawsko-pomorskim zarejestrowanych było 209,8 tys. podmiotów gospodarki narodowej (bez osób fizycznych prowadzących wyłącznie indywidualne gospodarstwa rolne). Było to o 0,1% podmiotów więcej niż w końcu listopada 2020 r. i o 3,0% więcej niż 31 grudnia 2019 r.