Według stanu na koniec czerwca 2022 r. w rejestrze REGON w województwie kujawsko-pomorskim zarejestrowanych było 216,6 tys. podmiotów gospodarki narodowej (bez osób fizycznych prowadzących wyłącznie indywidualne gospodarstwa rolne). Było to o 1,9% więcej niż w końcu czerwca 2021 r.