Według stanu na koniec czerwca 2021 r. w rejestrze REGON w województwie kujawsko-pomorskim zarejestrowanych było 212,7 tys. podmiotów gospodarki narodowej (bez osób fizycznych prowadzących wyłącznie indywidualne gospodarstwa rolne). Było to o 0,3% więcej niż w końcu maja 2021 r. i o 3,1% więcej niż 30 czerwca 2020 r.