30 czerwca 2020 r. w rejestrze REGON w województwie kujawsko-pomorskim zarejestrowanych było 206,3 tys. podmiotów gospodarki narodowej (bez osób fizycznych prowadzących wyłącznie indywidualne gospodarstwa rolne). Było to o 0,4% podmiotów więcej niż w końcu maja 2020 r. i o 2,2% więcej niż 30 czerwca 2019 r.