W 2017 r. województwo kujawsko-pomorskie zamieszkiwało 2,1 mln osób. Osoby wieku 60 lat i więcej stanowiły 23,8% ogólnej liczby ludności.