Zgodnie z danymi pochodzącymi z urzędów miast i gmin województwa, na obszarze Kujawsko-Pomorskiego w 2016 r. zorganizowano 587 imprez masowych (w Polsce 6480), tj. o 12,9% mniej niż przed rokiem, ale dwukrotnie więcej w porównaniu z rokiem, w którym po raz pierwszy statystyka publiczna przeprowadziła badanie w tym zakresie, tj. z 2011 r.