W województwie kujawsko-pomorskim, podobnie jak w kraju, obserwuje się wzrost liczby osób zamawiających lub kupujących w sieci.