Liczba wyjeżdżających do pracy była niemal 2-krotnie wyższa od liczby przyjeżdżających do pracy.