Liczba cudzoziemców studentów w szkołach wyższych systematycznie wzrasta. W województwie kujawsko-pomorskim w roku akademickim 2014/2015 było ich 908. W porównaniu z liczbą studentów zagranicznych w roku akademickim 2009/2010 nastąpił ponad 6-kroty wzrost.