W ostatnich latach obserwuje się wzrastającą rokrocznie liczbę cudzoziemców studiujących w ośrodkach akademickich województwa kujawsko-pomorskiego. Według danych na 30 listopada 2016 r. studiująca grupa obcokrajowców na uczelniach województwa liczyła 1270 osób, co oznacza wzrost w skali roku o 20,6%, a w odniesieniu do stanu z 30 listopada 2005 r. – ponad dwunastokrotny wzrost.