Według stanu na 31 grudnia 2022 r. w województwie kujawsko-pomorskim znajdowało się 1169 cmentarzy o łącznej powierzchni 962,7 ha. W miastach zlokalizowanych było 175 cmentarzy o powierzchni 468,0 ha, natomiast na wsiach znajdowały się 994 cmentarze o powierzchni 494,7 ha.