Według stanu na 31 grudnia 2019 r. w województwie kujawsko-pomorskim znajdowały się 1142 cmentarze o łącznej powierzchni 932,8 ha. W miastach zlokalizowane były 172 cmentarze o powierzchni 458,9 ha, natomiast na wsiach było 970 cmentarzy o powierzchni 474,0 ha.