Według stanu na 31 grudnia 2018 r. w województwie kujawsko-pomorskim zlokalizowanych było 1105 cmentarzy o łącznej powierzchni 924,7 ha. W miastach były to 172 cmentarze o powierzchni 458,2 ha, natomiast na wsiach znajdowały się 933 cmentarze o powierzchni 466,5 ha.