W 2017 r. w województwie kujawsko-pomorskim zlokalizowanych było 1100 cmentarzy o łącznej powierzchni 920,9 ha. W miastach były to 172 cmentarze o powierzchni 458,2 ha, natomiast na wsi było to 928 cmentarzy o powierzchni 462,7 ha.