W województwie kujawsko-pomorskim w 2016 r. łączne dochody budżetów jednostek samorządu terytorialnego wyniosły 11267,5 mln zł, a łączne wydatki wyniosły 10809,7 mln zł.