W 2015 r. dochód rozporządzalny na 1 osobę w przeciętnym gospodarstwie domowym województwa kujawsko-pomorskiego wzrósł w porównaniu z poprzednim rokiem o 44,15 zł, a wydatki na 1 osobę wzrosły o 34,94 zł.