W końcu grudnia 2016 r. w powiatowych urzędach pracy województwa kujawsko-pomorskiego zarejestrowanych było 98,5 tys. osób bezrobotnych, tj. o 8,7 tys. mniej (o 8,1%) niż w analogicznym okresie 2015 r. Stopa bezrobocia rejestrowanego w końcu grudnia 2016 r. wyniosła 12,1%, co oznacza spadek w skali roku o 1,1 p. proc.