W województwie kujawsko-pomorskim w 2018 r.  wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw stwierdzonych przez Policję wyniósł 78,5%, tj. o 4,4 p.proc. więcej niż w 2017 r. i o 12,2 p.proc. więcej niż w 2010 r.