Przeprowadzona analiza aktywności ekonomicznej osób młodych w województwie kujawsko-pomorskim w IV kwartale 2014 r. wskazuje, że osoby w wieku 15-29 lat stanowiły 24,3% (394 tys.) spośród 1621 tys. osób w wieku 15 lat i więcej. Wśród osób młodych najliczniejszą grupę stanowiły osoby bierne zawodowo (45,8% udziału).