Przeprowadzona analiza aktywności ekonomicznej osób młodych w województwie kujawsko- -pomorskim w IV kwartale 2016 r. wskazuje, że osoby w wieku 15-29 lat stanowiły 21,7% (363 tys.) spośród 1670 tys. osób w wieku 15 lat i więcej. Wśród osób młodych najliczniejszą grupę stanowiły osoby aktywne zawodowo (52,1% udziału).