Z najnowszych danych statystycznych wynika, że w okresie I-III kwartał 2017 r. wskaźnik wypadkowości (liczba poszkodowanych na 1000 pracujących) w województwie kujawsko-pomorskim wyniósł 4,82 (w Polsce 4,37).