Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Czy wiesz, że... rynek pracy

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
05.12.2018
 1. Wskaźnik zatrudnienia wg BAEL osób w wieku 15 - 64 lata w Polsce w 2017 r. wyniósł 66,1%, podczas gdy średnia w UE28 wyniosła 67,7%.
 2. Minimalne wynagrodzenie za pracę w Polsce w 2018 roku wynosi 2100 złotych i jest o ponad dwa razy wyższe niż w roku 2007.
 3. W 2017 roku współczynnik aktywności zawodowej wg BAEL osób w wieku 15 - 64 lata w Polsce wyniósł 69,6%. Spośród 28 państw Europy uwzględnionych w rankingu najwyższy współczynnik wyniósł 82,5%, w Szwecji.
 4. Minimalne miesięczne wynagrodzenie w Polsce według stanu na 1 stycznia 2018 r. wyniosło w przeliczeniu 503 euro i było blisko trzy razy niższe niż w Niemczech (1498 euro).
 5. W roku 2017 w Polsce stopa bezrobocia wg BAEL wyniosła 4,9%. Wśród 28 krajów Europy najniższa stopa bezrobocia w 2017 roku wyniosła 2,9% w Czechach, natomiast najwyższa 21,5% w Grecji.
 6. Wśród ludzi młodych w wieku 15 - 24 lata w 2017 r. stopa bezrobocia wg BAEL w Polsce wyniosła 14,8%, jest to o 2 punkty procentowe mniej niż średnia dla UE28 (16,8%).
 7. Płaca minimalna oraz przeciętne miesięczne wynagrodzenie w Polsce sukcesywnie rosną. Dynamika płacy minimalnej jest jednak większa. Oznacza to, że jej wysokość rośnie szybciej niż wysokość wynagrodzenia przeciętnego.
 8. W Chorwacji, która w 2013 roku została włączona do Unii Europejskiej, płaca minimalna według stanu na 1 stycznia 2018 roku, jest o ponad 8% niższa niż w Polsce.
 9. Najwyższa stawka wynagrodzenia minimalnego, według stanu na 1 stycznia 2018 roku, obowiązuje w Luksemburgu – 1 999 EUR. Jest ona blisko cztery  razy większa niż w Polsce.
 10. Minimalne miesięczne wynagrodzenie w Polsce, według stanu na 1 stycznia 2018 roku, jest blisko dwukrotnie wyższe niż w Bułgarii.
 11. Płaca minimalna w Polsce stanowiła w 2017 roku 47,2% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto, bez wypłat z zysku oraz dodatkowych wynagrodzeń rocznych dla pracowników jednostek sfery budżetowej, w gospodarce narodowej.
 12. W okresie 2000-2017 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie w gospodarce narodowej wzrosło ponad dwukrotnie.
 13. Stopa bezrobocia rejestrowanego w Polsce w końcu października 2018 roku wyniosła 5,7%, tj. o 0,9  p.proc mniej niż przed rokiem.
 14. Na koniec października 2018 roku najwyższa stopa bezrobocia rejestrowanego wystąpiła w województwie warmińsko-mazurskim i wyniosła 9,9%, najniższa w województwie wielkopolskim (3,1%).
 15. Od 2011 roku systematycznie zmniejsza się procentowy udział liczby pracujących w sektorze publicznym w gospodarce narodowej, z 24,5% spadek do 21,5% w 2017 roku.
 16. W 2017 roku liczba pracujących w gospodarce narodowej wzrosła o 10,3% względem 2013 roku.
Do góry