Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Czy wiesz, że... rynek pracy

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
31.07.2019
 1. Wskaźnik zatrudnienia wg BAEL osób w wieku 15 - 64 lata w Polsce w 2018 r. wyniósł 67,4%, podczas gdy średnia w UE28 wyniosła 68,6%.
 2. Minimalne wynagrodzenie za pracę w Polsce od stycznia 2020 roku wynosi 2600 złotych i jest blisko dwa razy wyższe niż w 2010 roku.
 3. W 2018 roku współczynnik aktywności zawodowej wg BAEL osób w wieku 15 - 64 lata w Polsce wyniósł 70,1%. Spośród 28 państw Europy uwzględnionych w rankingu najwyższy współczynnik wyniósł 82,7%, w Szwecji.
 4. Minimalne miesięczne wynagrodzenie w Polsce według stanu na 1 stycznia 2019 r. wyniosło w przeliczeniu 523 euro i było blisko trzy razy niższe niż w Niemczech (1557 euro).
 5. W roku 2018 w Polsce stopa bezrobocia wg BAEL wyniosła 3,9%. Wśród 28 krajów Europy najniższa stopa bezrobocia w 2018 roku wyniosła 2,2% w Czechach, natomiast najwyższa 19,3% w Grecji.
 6. Wśród ludzi młodych w wieku 15 - 24 lata w 2018 r. stopa bezrobocia wg BAEL w Polsce wyniosła 11,7%, jest to o 3,5 p. proc. mniej niż średnia dla UE28 (15,2%).
 7. Płaca minimalna oraz przeciętne miesięczne wynagrodzenie w Polsce sukcesywnie rosną. Dynamika płacy minimalnej jest jednak większa. Oznacza to, że jej wysokość rośnie szybciej niż wysokość wynagrodzenia przeciętnego.
 8. W Chorwacji, która w 2013 roku została włączona do Unii Europejskiej, płaca minimalna według stanu na 1 stycznia 2019 roku, jest o ponad 3% niższa niż w Polsce.
 9. Najwyższa stawka wynagrodzenia minimalnego, według stanu na 1 stycznia 2019 roku, obowiązuje w Luksemburgu – 2 071 euro. Jest ona blisko cztery razy większa niż w Polsce.
 10. Minimalne miesięczne wynagrodzenie w Polsce, według stanu na 1 stycznia 2019 roku, jest blisko dwukrotnie wyższe niż w Bułgarii.
 11. Płaca minimalna w Polsce stanowiła w 2018 roku 46,2% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto, bez wypłat z zysku oraz dodatkowych wynagrodzeń rocznych dla pracowników jednostek sfery budżetowej, w gospodarce narodowej.
 12. W okresie 2000-2018 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie w gospodarce narodowej wzrosło ponad dwukrotnie.
 13. Stopa bezrobocia rejestrowanego w Polsce w końcu grudnia 2019 roku wyniosła 5,2%, tj. o 0,6 p. proc. mniej niż przed rokiem.
 14. Na koniec grudnia 2019 roku najwyższa stopa bezrobocia rejestrowanego wystąpiła w województwie warmińsko-mazurskim i wyniosła 9,0%, najniższa w województwie wielkopolskim (2,8%).
 15. Od 2011 roku systematycznie zmniejsza się procentowy udział liczby pracujących w sektorze publicznym w gospodarce narodowej, z 24,5% spadek do 21,3% w 2018 roku.
 16. W 2018 roku liczba pracujących w gospodarce narodowej wzrosła o 1,5% względem 2017 roku.
Do góry