Minimalne wynagrodzenie za pracę w Polsce w 2017 roku wynosi 2000 złotych i jest ponad dwukrotnie wyższe niż w roku 2007.

Według danych na dzień 1 stycznia 2017 roku:

  • Spośród 22 państw Unii Europejskiej, w których występują regulacje prawne o wysokości płacy minimalnej, Polska zajmuje 14 pozycję.
  • Minimalne miesięczne wynagrodzenie w Polsce jest blisko dwukrotnie wyższe niż w Bułgarii.
  • W Chorwacji, która w 2013 roku została włączona do Unii Europejskiej, płaca minimalna jest o ponad 4% niższa niż w Polsce.
  • Minimalne miesięczne wynagrodzenie w Polsce wynosi w przeliczeniu 453 euro i jest blisko półtora raza niższe niż w Grecji (684 euro) oraz ponad trzy razy niższe niż w Niemczech (1498 euro).
  • Najwyższa stawka wynagrodzenia minimalnego obowiązuje w Luksemburgu – 1 999 EUR. Jest to blisko cztery i pół razy więcej niż w Polsce.