W 2016 roku w Polsce stopa bezrobocia wg BAEL wyniosła 6,2%. Wśród 28 krajów Europy najniższą stopę bezrobocia w 2016 roku odnotowano w Czechach (4,0%), natomiast najwyższą w Grecji (23,6%).