Europejskie Ankietowe Badanie Zdrowia (EHIS) 16.09-16.12.2019 r.

Od dnia 16 września do 16 grudnia 2019 roku na terenie całego kraju w wylosowanych mieszkaniach przeprowadzane jest Europejskie Ankietowe Badanie Zdrowia, którego celem jest poznanie obecnej sytuacji zdrowotnej mieszkańców Polski.

 

Badanie jest realizowane przez służby statystyczne we wszystkich państwach Unii Europejskiej, a jego wyniki zostaną wykorzystane do tworzenia polityki zdrowotnej na poziomie krajowym i europejskim. Pozyskane dane umożliwią również dokonanie porównań międzynarodowych. Na terenie naszego województwa badanie realizują uprawnieni ankieterzy Urzędu Statystycznego w Bydgoszczy. Jest ono prowadzone metodą wywiadu bezpośredniego.

Uzyskane informacje są poufne i chronione tajemnicą statystyczną i zostaną wykorzystane wyłącznie do tworzenia zbiorczych opracowań statystycznych.

Sukces badania, czyli jego wartość informacyjna i jakość wyników, zależy w głównej mierze
od Państwa – uczestników badania reprezentujących przekrój całego polskiego społeczeństwa. 

Urząd Statystyczny w Bydgoszczy, zwraca się z gorącą prośbą o uczestnictwo i współpracę
z ankieterami. Ich tożsamość można potwierdzić kontaktując się z pracownikami Urzędu Statystycznego w Bydgoszczy.

Wykaz osób do kontaktu dostępny jest  na stronie internetowej Głównego Urzędu Statystycznego:

http://form.stat.gov.pl/BadaniaAnkietowe/2019/kontakt.htm

a podstawowe informacje na temat badań ankietowych dostępne są pod adresem:

http://form.stat.gov.pl/BadaniaAnkietowe/2019/index.htm

Serdecznie zapraszamy do odwiedzenia stron internetowych na których prezentowane są wyniki
z badań zdrowia, przeprowadzanych przez GUS w przeszłości:

Badanie jest realizowane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego RODO). Szczegółowe informacje dotyczące stosowania RODO w statystyce publicznej są dostępne na stronie internetowej  https://stat.gov.pl/rodo/