W dniach od 3 do 21 listopada 2016 r. na terenie całej Polski zostanie przeprowadzone badanie statystyczne z zakresu rolnictwa:

  • Badanie plonów niektórych ziemiopłodów rolnych (formularz R-r-pw)

Osoby fizyczne, których gospodarstwa rolne zostały wylosowane do ww. badania mogą udzielić wymaganych informacji poprzez:

  • samodzielne wypełnienie formularza przez Internet w dniach 3-7 listopada 2016 r., dostępnego na stronie https://rolnictwo.stat.gov.pl,
  • rozmowę z teleankieterem w trakcie wywiadu telefonicznego w dniach 8-21 listopada 2016 r.

Więcej informacji nt. badań ankietowych znajduje się na stronie: http://form.stat.gov.pl/BadaniaAnkietowe/2016/index.htm.

Tożsamość teleankietera można potwierdzić dzwoniąc na numer infolinii: 22 279 99 99 (opłata zgodnie z taryfą operatora, czynny w godzinach 8-20).

W celu uzyskania szerszych informacji merytorycznych o badaniu prosimy o kontakt z:
p. Ewą Panic-Kentzer, tel. 523669389,
p. Katarzyną Magdańską, tel. 523669414,
p. Waldemarem Borzychem, Tel. 523669340.