Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Aktualności

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Notatka informacyjna Ubóstwo w Kujawsko-Pomorskiem

30.11.2017
Poziom minimum egzystencji obliczany przez Instytut Pracy i Spraw Socjalnych (IPiSS) – jako granica ubóstwa skrajnego. Minimum egzystencji wyznacza poziom zaspokojenia potrzeb, poniżej którego występuje biologiczne zagrożenie życia oraz rozwoju psychofizycznego człowieka.
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Koniunktura gospodarcza w województwie kujawsko-pomorskim w listopadzie 2017 r.

30.11.2017
Informacja sygnalna prezentuje ogólny klimat koniunktury w przetwórstwie przemysłowym w województwie kujawsko-pomorskim w listopadzie 2017 r. Zawiera opinie formułowane przez jednostki, których siedziba znajduje się w województwie kujawsko-pomorskim.
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa kujawsko-pomorskiego - październik 2017 r.

29.11.2017
Opracowanie prezentuje podstawowe informacje charakteryzujące sytuację społeczno-gospodarczą na terenie województwa kujawsko-pomorskiego dotyczące m. in. rynku pracy, wynagrodzeń, cen detalicznych, rolnictwa, przemysłu, budownictwa, rynku wewnętrznego. Publikacja zawiera liczne mapy i kartogramy. Wybrane informacje zaprezentowano według sekcji i wybranych działów w układzie PKD 2007.
Czytaj dalej

Notatka informacyjna Ochrona środowiska w Kujawsko-Pomorskiem

28.11.2017
Powierzchnia województwa kujawsko-pomorskiego według stanu w dniu 1 stycznia 2017 roku wyniosła 1797,1 tys. ha (5,7% ogólnej powierzchni Polski).
Czytaj dalej

Notatka informacyjna Wydatki gospodarstw domowych w Kujawsko-Pomorskiem

24.11.2017
Przeciętne gospodarstwo domowe w województwie kujawsko-pomorskim rozporządzało w 2016 r. miesięcznym dochodem wynoszącym 1309 zł/osobę, tj. 63 zł więcej niż w 2015 roku. Przeciętne miesięczne wydatki gospodarstwa domowego w województwie wyniosły 1022,54 zł/osobę, co oznacza wzrost wydatków w stosunku do roku poprzedniego o 27 zł.
Czytaj dalej

Notatka informacyjna Kujawsko-Pomorski rynek pracy

24.11.2017
W województwie kujawsko-pomorskim w końcu grudnia 2016 roku liczba pracujących w gospodarce narodowej wyniosła 723 tys. osób, co oznacza wzrost w stosunku do 2015 roku o ponad 2%, a przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gospodarce narodowej w analizowanym roku wyniosło 3506 zł i było o 4% wyższe w porównaniu z 2015 rokiem. W województwie kujawsko-pomorskim na koniec grudnia 2016 roku zarejestrowanych było 98,5 tys. osób bezrobotnych, co oznacza spadek w skali roku o blisko 9 tys. osób. Stopa bezrobocia rejestrowanego według stanu w dniu 31 XII 2016 roku wyniosła 12,0% i była niższa o 1,2 p. proc. od stopy bezrobocia w grudniu 2015 roku.
Czytaj dalej

Publikacja Rynek pracy w województwie kujawsko-pomorskim w 2016 r.

24.11.2017
Publikacja prezentuje zestaw danych statystycznych nt. aktywności ekonomicznej ludności, pracujących i ich wynagrodzeń, warunków pracy, wolnych miejsc pracy oraz bezrobocia. Opracowanie zawiera wyniki badań na temat sytuacji na rynku pracy w województwie kujawsko-pomorskim, rankingi powiatów z zakresu rynku pracy, tablice statystyczne oraz wykresy i mapy. Część tabelaryczną poprzedzają tablice przeglądowe zawierające wybrane dane dla województwa kujawsko-pomorskiego na tle Polski i innych województw oraz retrospekcję ważniejszych danych za poprzednie lata. Dane statystyczne zaprezentowane zostały w przekroju na podregiony, powiaty i gminy.
Czytaj dalej
1    60  61  62  63  64  65  66  67  68    69
Do góry