Folder, wydany z okazji 783. Urodzin Miasta Torunia, prezentuje Toruń na tle pozostałych  17 miast wojewódzkich. Można w nim znaleźć informacje z zakresu: demografii, mieszkań, rynku pracy, wynagrodzeń, a także podmiotów gospodarki narodowej wpisanych do rejestru REGON wg stanu za 2015 r.