W opracowaniu omówiono wybrane zagadnienia dotyczące ochrony zdrowia w województwie kujawsko-pomorskim w 2016 r. Uwzględniono zmiany w odniesieniu do roku poprzedniego. Zaprezentowane dane statystyczne dotyczą: kadry medycznej, opieki zdrowotnej stacjonarnej i ambulatoryjnej, lecznictwa uzdrowiskowego, pomocy doraźnej i ratownictwa medycznego, aptek i punktów aptecznych oraz punktów krwiodawstwa.