W poniższym opracowaniu przedstawiono dane statystyczne dotyczące działających w województwie kujawsko-pomorskim klubów sportowych, sekcji, członków klubów, ćwiczących oraz kadry szkoleniowej w 2016 r. z uwzględnieniem zmian w odniesieniu do lat poprzednich. Zaprezentowano także aktualne dane dostępne w zasobach statystyki publicznej, dotyczące zlokalizowanych na obszarze województwa obiektów sportowych.