Opracowanie sygnalne zawiera informacje o sytuacji rolnictwa w 2022 r. oraz zmiany jakie zaszły w nim na przestrzeni ostatnich lat. W opracowaniu znajduje się opis powierzchni upraw, zbiorów i plonów wybranych ziemiopłodów. Przedstawia również skup produktów rolnych oraz pogłowie najważniejszych zwierząt gospodarskich.