Niniejsze opracowanie sygnalne jest analizą sytuacji województwa kujawsko-pomorskiego w zakresie dojazdów do pracy ze szczególnym uwzględnieniem przepływów zewnętrznych, tj. wyjeżdżających do pracy z województwa kujawsko-pomorskiego do innych województw i przyjeżdżających do pracy do województwa kujawsko-pomorskiego z innych województw. W związku z tym w tym opracowaniu nie ujęto przepływów pracowników najemnych związanych z zatrudnieniem między gminami województwa kujawsko-pomorskiego.

Wyjeżdżających do pracy poza województwo przeanalizowano pod kątem skali tego zjawiska, kierunków przepływów oraz miejsca zamieszkania, z uwzględnieniem miast i terenów wiejskich. W podobnym układzie zaprezentowano informacje o  przyjeżdżających do pracy do województwa kujawsko-pomorskiego z innych województw.

Analizę przeprowadzono w oparciu o wyniki badania dojazdów do pracy w 2011 r. dla ogółu pracujących  przeprowadzone na podstawie danych zawartych w rejestrach administracyjnych, pozyskanych przez statystykę publiczną na potrzeby Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2011.