Osoby niepełnosprawne na rynku pracy w województwie kujawsko-pomorskim w 2017 r.