Opracowanie sygnalne zawiera informacje dotyczące sytuacji demograficznej osób starszych, czyli osób wieku 65 lat i więcej, w województwie kujawsko-pomorskim. Dane prezentowane są w podziale na miasta i tereny wiejskie oraz według aktywności ekonomicznej, głównych źródeł utrzymania, wykształcenia, stanu cywilnego i zgonów osób starszych. Ponadto opracowanie zawiera informacje dotyczące prognozy demograficznej osób w wieku 65 lat i więcej do 2050 r.